Aktualności

ODROLNIENIE DZIAŁKI, A MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ. II

Co to jest właściwie jest grunt rolny, działka budowlana i dlaczego należy zwracać na to uwagę przy kupnie?  Przez grunty rolne rozumie się użytki rolne obejmujące grunty orne, trwałe użytki zielone – w tym łąki i trwałe pastwiska – a także uprawy trwałe oraz ogródki przydomowe. Definicja działki budowlanej uregulowana jest w art. 2 ust. […]

więcej

ODROLNIENIE DZIAŁKI A MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ. I

Posiadanie własnego domu w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej pożądane. Wiele osób marzy o posiadaniu własnych czterech kątów bez sąsiada na górze, na dole i po bokach. Dodatkowym atutem jest posiadanie, często niewielkiego, ogródka pozwalającego zrelaksować się po całym dniu pracy. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na działki budowlane należy coś poświęcić, aby coś zyskać. Mianowicie, […]

więcej

LOKALE Z ZASOBÓW PAŃSTWOWYCH  CZ. II

Jaką więc drogę należy przejść aby zostać wpisanym na odpowiednią listę i oczekiwać na przyznanie lokalu i jakie dokumenty powinno się posiadać aby zostało przyznane prawo do lokalu? Rozpoczynając procedurę związaną ze zmianą miejsca zamieszkania np. przy posiadaniu dużego spółdzielczego mieszkania zamieszkiwanego z byłym małżonkiem czy mając wysokie zadłużenie, warto zastanowić się nad zamianą obecnego […]

więcej

LOKALE Z ZASOBÓW PAŃSTWOWYCH CZ. I

Znacząca część społeczeństwa nie posiada lokalu mieszkalnego na własność. Powodów jest wiele, zaczynając od niskich dochodów rodziny, dużych kosztów jej utrzymania, aż po strach przed wieloletnim zobowiązaniem wobec banku, niską zdolnością kredytową i nieadekwatną ceną nieruchomości w miastach do osiąganych dochodów. Ciągle rosnący popyt i ceny za metr kwadratowy „nowej” nieruchomości są z jednym z […]

więcej

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. II

Właściciel nieruchomości poprzez złożenie odpowiedniego wniosku może wywłaszczoną nieruchomość zachować na określony czas. Jednak nie może z niej korzystać dłużej niż do czasu wykorzystania owej nieruchomości na cel na który nastąpiło wywłaszczenie. Przez okres trzech miesięcy od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna obowiązuje prawo do najmu, dzierżawy, użyczenia oraz trwałego zarządu […]

więcej

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. I

Wywłaszczenie uregulowane jest w akcie prawnym najwyższej rangi, czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w art. 21 ust. 2. który brzmi „wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”. Dokładnie sprecyzowane jest w art. 112 ust. 2-4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w której jasno jest wskazane, że wywłaszczenie nieruchomości […]

więcej

ODWRÓCONA HIPOTEKA CZ. II – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Analizując art. 12 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym można dojść do jednoznacznych wniosków, że kredytobiorca ma prawo w ciągu 30 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Termin uważa się za zachowany, jeśli strona odstępująca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod wskazany adres lub nada je w placówce operatora pocztowego. Dłuższy […]

więcej

ODWRÓCONA HIPOTEKA CZ. I

Wielu z nas może mylić odwróconą hipotekę z omawianą przeze mnie w poprzednich artykułach umową dożywocia. Konstrukcje obu instytucji mogą być w niewielkim stopniu do siebie podobne, jednakże przy bliższej analizie okazuje się, że są to dwie różne czynności. Jedyną podobną cechą jest fakt, że często dokonywane są przez osoby starsze, po 62. roku życia, […]

więcej