wywłaszczenie nieruchomości

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. II

Właściciel nieruchomości poprzez złożenie odpowiedniego wniosku może wywłaszczoną nieruchomość zachować na określony czas. Jednak nie może z niej korzystać dłużej niż do czasu wykorzystania owej nieruchomości na cel na który nastąpiło wywłaszczenie. Przez okres trzech miesięcy od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna obowiązuje prawo do najmu, dzierżawy, użyczenia oraz trwałego zarządu wywłaszczonej nieruchomości.   Nieodłącznym i zarazem bardzo ważnym elementem wywłaszczenia jest odszkodowanie. W zamian za wywłaszczenie nieruchomości […]

więcej

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. I

Wywłaszczenie uregulowane jest w akcie prawnym najwyższej rangi, czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w art. 21 ust. 2. który brzmi „wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”. Dokładnie sprecyzowane jest w art. 112 ust. 2-4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w której jasno jest wskazane, że wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. […]

więcej