zasiedzenie nieruchomości

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. II

W poprzednim tygodniu opisałem na czym polega zasiedzenie, a także częściowo  posiadanie w dobrej wierze. Dzisiaj skupię się na ocenie, która pomoże rozróżnić posiadacza samoistnego od posiadacza zależnego. Postaram się również przybliżyć na czym polega zła wiara w odniesieniu do zasiedzenia. Przy dokonywaniu oceny władania nieruchomością należy przede wszystkim wziąć pod uwagę dwa aspekty. Pierwszym z nich jest sposób w jaki posiadacz włada nieruchomością, czyli jakby rzeczywiście był […]

więcej

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. I

  Instytucja zasiedzenia nieruchomości została uregulowana w art. 172 Kodeksu cywilnego który brzmi następująco: „§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). 2.Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.” Dla osoby nie mającej wiedzy prawniczej, czytającej […]

więcej