najem

UMOWA NAJMU LOKALU NA CZAS OKREŚLONY – WYPOWIEDZENIE

Z wykonywaniem umowy najmu spotykamy się niemal codziennie, mamy z nią styczność przy wielu czynnościach życia codziennego np. biuro, w którym pracujemy często jest wynajmowane przez pracodawcę, czy w wielu przypadkach zamieszkiwane nieruchomości. Jest to umowa bardzo sformalizowana, która nie daje stronom pełnej możliwości swobodnego kształtowania stosunku prawnego. W przypadku mieszkań są to zazwyczaj umowy zawierane na rok, które nie przewidują możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez żadną ze stron z wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie. […]

więcej