dziedziczenie nieruchomości

DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE TESTAMENTU

Tydzień temu starałem się rozjaśnić sytuację dziedziczenia ustawowego. W tym tygodniu chcę skupić się na dziedziczeniu na podstawie testamentu, opiszę jego rodzaje, szczególne formy, a także sytuacje w których mimo uprawnienia do dziedziczenia na podstawie ustawy lub testamentu określona osoba lub osoby nie mogą ubiegać się o swój udział w spadku. Skupię się także na instytucji zachowku o którym większość osób wie, lecz nie do końca wiadomo jak z niego skorzystać.  Każdy kto […]

więcej

USTAWOWE DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Do dziedziczenia ustawowego, wg przepisów prawa cywilnego, dochodzi w momencie, kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu, jest on nieważny lub jeśli osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Spadek można rozumieć jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy, które przechodzą na jego następców prawnych w drodze dziedziczenia. Spadkodawcą może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Samego spadkobiercę należy rozumieć jako […]

więcej