Porady prawne

Zarządzanie najmem – czym jest i czemu warto korzystać z tej usługi?

Zarządzanie najmem jest jedną z wielu usług, które w swojej ofercie posiada Browwar Nieruchomości. Jest to kompleksowa usługa, opierająca się na całkowitej opiece najmu na każdym etapie. Jakie obszary obejmuje zarządzanie najmem? Znalezienie odpowiedniego najemcy Jako Twój partner w zarządzaniu najmem, zajmujemy się weryfikacją najemców, w tym sprawdzeniem ich w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Sporządzamy i doprowadzamy do podpisania bezpiecznej umowy, korzystnej dla naszego Klienta […]

więcej

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. II

W poprzednim tygodniu opisałem na czym polega zasiedzenie, a także częściowo  posiadanie w dobrej wierze. Dzisiaj skupię się na ocenie, która pomoże rozróżnić posiadacza samoistnego od posiadacza zależnego. Postaram się również przybliżyć na czym polega zła wiara w odniesieniu do zasiedzenia. Przy dokonywaniu oceny władania nieruchomością należy przede wszystkim wziąć pod uwagę dwa aspekty. Pierwszym z nich jest sposób w jaki posiadacz włada nieruchomością, czyli jakby rzeczywiście był […]

więcej

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. I

  Instytucja zasiedzenia nieruchomości została uregulowana w art. 172 Kodeksu cywilnego który brzmi następująco: „§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). 2.Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.” Dla osoby nie mającej wiedzy prawniczej, czytającej […]

więcej

Umowa najmu lokalu na czas określony – wypowiedzenie

Z wykonywaniem umowy najmu spotykamy się niemal codziennie, mamy z nią styczność przy wielu czynnościach życia codziennego np. biuro, w którym pracujemy często jest wynajmowane przez pracodawcę, czy w wielu przypadkach zamieszkiwane nieruchomości. Jest to umowa bardzo sformalizowana, która nie daje stronom pełnej możliwości swobodnego kształtowania stosunku prawnego. W przypadku mieszkań są to zazwyczaj umowy zawierane na rok, które nie przewidują możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez żadną ze stron z wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie. […]

więcej

DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE TESTAMENTU

Tydzień temu starałem się rozjaśnić sytuację dziedziczenia ustawowego. W tym tygodniu chcę skupić się na dziedziczeniu na podstawie testamentu, opiszę jego rodzaje, szczególne formy, a także sytuacje w których mimo uprawnienia do dziedziczenia na podstawie ustawy lub testamentu określona osoba lub osoby nie mogą ubiegać się o swój udział w spadku. Skupię się także na instytucji zachowku o którym większość osób wie, lecz nie do końca wiadomo jak z niego skorzystać.  Każdy kto […]

więcej

USTAWOWE DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Do dziedziczenia ustawowego, wg przepisów prawa cywilnego, dochodzi w momencie, kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu, jest on nieważny lub jeśli osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Spadek można rozumieć jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy, które przechodzą na jego następców prawnych w drodze dziedziczenia. Spadkodawcą może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Samego spadkobiercę należy rozumieć jako […]

więcej

ODROLNIENIE DZIAŁKI, A MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ. II

Co to jest właściwie jest grunt rolny, działka budowlana i dlaczego należy zwracać na to uwagę przy kupnie?  Przez grunty rolne rozumie się użytki rolne obejmujące grunty orne, trwałe użytki zielone – w tym łąki i trwałe pastwiska – a także uprawy trwałe oraz ogródki przydomowe. Definicja działki budowlanej uregulowana jest w art. 2 ust. 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wskazuje, że „należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową […]

więcej

ODROLNIENIE DZIAŁKI A MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ. I

Posiadanie własnego domu w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej pożądane. Wiele osób marzy o posiadaniu własnych czterech kątów bez sąsiada na górze, na dole i po bokach. Dodatkowym atutem jest posiadanie, często niewielkiego, ogródka pozwalającego zrelaksować się po całym dniu pracy. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na działki budowlane należy coś poświęcić, aby coś zyskać. Mianowicie, aby uzyskać coraz więcej gruntów przeznaczonych pod zabudowę należy zmienić […]

więcej

LOKALE Z ZASOBÓW PAŃSTWOWYCH  CZ. II

Jaką więc drogę należy przejść aby zostać wpisanym na odpowiednią listę i oczekiwać na przyznanie lokalu i jakie dokumenty powinno się posiadać aby zostało przyznane prawo do lokalu? Rozpoczynając procedurę związaną ze zmianą miejsca zamieszkania np. przy posiadaniu dużego spółdzielczego mieszkania zamieszkiwanego z byłym małżonkiem czy mając wysokie zadłużenie, warto zastanowić się nad zamianą obecnego lokum na mniejsze komunalne. W dokumentach wydawanych przez spółdzielnie powinno być właśnie to uregulowane. Często […]

więcej

LOKALE Z ZASOBÓW PAŃSTWOWYCH CZ. I

Znacząca część społeczeństwa nie posiada lokalu mieszkalnego na własność. Powodów jest wiele, zaczynając od niskich dochodów rodziny, dużych kosztów jej utrzymania, aż po strach przed wieloletnim zobowiązaniem wobec banku, niską zdolnością kredytową i nieadekwatną ceną nieruchomości w miastach do osiąganych dochodów. Ciągle rosnący popyt i ceny za metr kwadratowy „nowej” nieruchomości są z jednym z powodów dla którego ludzie decydują się wyprowadzać z dużych miast albo właśnie starać się otrzymać […]

więcej