Klauzula informacyjna (Rodo)

Biuro Nieruchomości BROWWAR w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
– dalej RODO, informujemy, co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Browarski prowadzący działalność gospodarczą firmą BROWWAR-Piotr Browarski z siedzibą w Poznaniu 61-701, ul. Fredry 7 pok. 72, NIP 971-051-49-25, Regon 141134501

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.