Klauzula informacyjna (Rodo)

Biuro Nieruchomości BROWWAR w Poznaniu

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

„BROWWAR” Piotr Browarski w Poznaniu, ul. Fredry 7/72, NIP 970514925

Jak się z nami skontaktować?

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu obsługi Twojego pytania/zgłoszenia 
 • w celu zawarcia i/lub wykonania umowy  
 • w celu wystawienia faktury/imiennego rachunku/noty
 • celu zwrócenia się do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczej

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tych celach?

 • imię i nazwisko
 • PESEL 
 • dane adresowe i korespondencyjne 
 • e-mail 
 • telefon  
 • nazwa firmy, NIP, REGON, KRS (w przypadku przedsiębiorców)
 • dane dotyczące płatności (w tym nr konta)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osoby [art. 6 ust. 1 lit. a RODO] 
 • wykonanie zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości)

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa)
 • w przypadku toczącego się postępowania, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazujemy jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji umowy – firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie itp.

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim.

Jakie masz prawa?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu i/lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.