×

Zakrzewo

Wyślij znajomemu

 
Cena
194 000 PLN
Przeznaczenie działki
Inwestycyjna
Szerokość działki (mb.)
44
Długość działki (mb.)
42
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Trapez
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze

Udostępnij:

Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży gruntu inwestycyjnego z przeznaczeniem pod usługi.

Działka jest bardzo dobrze zlokalizowana - znajduje się w Zakrzewie przy trasie S11, 7 km od węzła S5/A2, ponadto w odległości 15 km od centrum Poznania.

Stan prawny: pełna własność.
Cena ofertowa: 194.000 zł
Uzbrojenie: Prąd, woda, gaz w drodze.

Działka objęta MPZP:
- zabudowa usługowa,
- dachy dowolne, przy czym przy zastosowaniu dachów pochyłych – kąt nachylenia połaci dachu od 15º do 45º;
- wys. budynków do dwóch kondygnacji (9m),
- pow. zabudowy do 40%.

Możliwość pobudowania obiektu dwukondygnacyjnego o pow. użytkowej ok. 600 m2 oraz wygospodarowania 6 miejsc parkingowych.

Podstawa prawna: uchwała nr XLIII/598/18 z 2018-06-25 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Granicznej i Przylesie

(Dz.U Woj. Wielkopolskiego z 2018-06-27, poz. 5132) 2MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej Ustalenia szczegółowe § 9 1. Dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo-usługowa;

2) na jednej działce możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego lub jednego budynku usługowego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku usługowego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczego lub gospodarczo-garażowego;

3) zakaz lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;

4) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, usługowym, mieszkalno-usługowym lub w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m²;

5) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m²;

6) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych;

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

8) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

9) maksymalną powierzchnię zabudowy – 40% powierzchni działki;

10) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki;

11) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu;

12) dla budynków mieszkalnych dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º;

13) dla pozostałych budynków dachy dowolne, przy czym przy zastosowaniu dachów pochyłych – kąt nachylenia połaci dachu od 15º do 45º;

14) dowolne usytuowanie kalenic budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno-usługowych, garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych;

15) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno-usługowych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych;
b) nie więcej niż 9,0 m;

16) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 6,0 m

17) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynków;

18) zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym;

19) zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto–czerwonym, brązowym lub grafitowym;

20) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
a) 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny na terenie działki,
b) 1 miejsce na każe rozpoczęte 100m2 powierzchni usługowej budynku na terenie działki;

21) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek - 1000 m², przy czym dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż 1000 m² wyłącznie dla obiektów infrastruktury technicznej.

Maciej Twardowski

Agent Nieruchomości, Trener Zespołu

Formularz Kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Biuro Nieruchomości ASARI.pl dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest BROWWAR - Piotr Browarski z siedzibą w Poznań (61-701) przy Fredry 7 pok 2. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).


Dla kupujących – szukasz nieruchomości?

Wypełnij poniższe pola, skontaktujemy się, gdy pojawi się oferta, która spełni Twoje wymagania

Imię
Nazwisko
Telefon
Telefon kom.
Email
Typ nieruchomości
Typ transakcji
 
Miejscowość
Cena
 
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Biuro Nieruchomości ASARI.pl dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest BROWWAR - Piotr Browarski z siedzibą w Poznań (61-701) przy Fredry 7 pok 2. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

Chcesz sprzedać nieruchomość? – zgłoś swoją ofertę

Chcesz sprzedać nieruchomość? Wypełnij poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą!

Imię
Nazwisko
Telefon
Telefon kom.
Email
Typ nieruchomości
Typ transakcji
 
Miejscowość
Cena
 
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Biuro Nieruchomości ASARI.pl dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest BROWWAR - Piotr Browarski z siedzibą w Poznań (61-701) przy Fredry 7 pok 2. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).