Działka budowlana w okolicy Milicza z MPZP

Działka budowlana w okolicy Milicza z MPZP

Cena  478 450 PLN

Cena za m2  29,48 PLN

Powierzchnia  1,62 m2

Powierzchnia działki  1,62 Ha

Kształt działki  Nieregularny

Opis

D Z I A Ł K A

Zapraszam do zapoznania się z ofertą działki budowlanej zlokalizowanej w miejscowości Milicz. Teren dla ludzi ceniących sobie ciszę, spokój i bezpieczeństwo. Idealne pod inwestycję do zabudowy osiedlem domów jednorodzinnych. Miejsce dla osób ceniących kontakt z przyrodą, spacery na łonie natury i wycieczki rowerowe.


P R Z E Z N A C Z E N I E - miejscowy plan zagospodarowania

- Działka o powierzchni 0,94 ha o oznaczeniu: MNu

1) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie rozwoju aktywności gospodarczej w połączeniu z miejscem zamieszkania;

2) dopuszczalna zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowymi i drobnej wytwórczości, na wydzielonych działkach, wyłącznie w układzie zabudowy wolnostojącej, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków w układzie zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

4) dopuszcza się również zabudowę towarzyszącą budynkowi mieszkalnemu na tej samej działce, o łącznej powierzchni zabudowy i kubaturze nie większej niż 50 % wielkości ustalonych w planie dla budynku mieszkalnego i nie więcej niż po jednym z następujących obiektów na każdy budynek mieszkalny:
a) garaż dla samochodów osobowych, nie większy niż na trzy stanowiska postojowe,
b) budynek gospodarczy,
c) wiata,
d) altana ogrodowa
e) przydomowa oranżeria (ogród zimowy),

5) ponadto na terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych oraz budowli i urządzeń technicznych obsługujących zabudowę, takich jak :a) drogi wewnętrzne,
b) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami, c) urządzenia melioracji wodnych,
d) przydomowe baseny i oczka wodne,
e) obiekty małej architektury,
f) wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,
g) wolnostojące urządzenia reklamowe i informacyjne;

6) na wydzielonej działce budowlanej mogą być zlokalizowane budynki, o których mowa w pkt 2, łącznie lub oddzielnie, nie więcej niż po jednym, z zastrzeżeniem pkt 4;

7) wyznaczone na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy dotyczą budynków mieszkalnych, usługowych i drobnej wytwórczości, natomiast dla budynków towarzyszących, o których mowa w pkt 4, należy traktować te linie jako nieprzekraczalne;

8) działalność usługowymi i drobnej wytwórczości nie może wywoływać uciążliwości powodujących przekroczenie standardów środowiska określonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, na granicy
z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową;

9) na działce budowlanej należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowników budynków zlokalizowanych na tej działce, w ilości :
a) co najmniej dwa, ale nie więcej niż cztery dla każdego lokalu mieszkalnego, wliczając w to stanowiska postojowe w garażach i na podjazdach,
b) co najmniej jedno na każde 50 m2 powierzchni wewnętrznej lokalu użytkowego
lub budynku usługowego i drobnej wytwórczości, ale w sumie nie mniej niż cztery
i nie więcej niż 10, nie wliczając w to stanowisk postojowych urządzonych dla lokali mieszkalnych,
c) co najmniej jedno na każdych 2 pracowników mających miejsca pracy w budynkach o których mowa w pkt 5, lub co najmniej jedno na każde 20 m2 powierzchni wewnętrznej tych budynków, ale w sumie nie mniej niż cztery i nie więcej niż 10, nie wliczając w to stanowisk postojowych urządzonych dla lokali mieszkalnych;

10) dopuszcza się urządzenie wydzielonych miejsc postojowych, o których mowa w pkt 9, w pasie drogowym na odcinku przyległym do obsługiwanej działki, za zgodą zarządcy drogi - w takim przypadku nie ogranicza się ilości urządzanych miejsc postojowych;

11) brak możliwości urządzenia wymaganej ilości miejsc postojowych dla lokalu użytkowego, lub budynków usługowych i drobnej wytwórczości, o których mowa w pkt 2, zgodnie
z ustaleniami pkt 9 i 10, wyklucza możliwość ich lokalizacji;

12)powierzchnia wydzielanej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż :
a) pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 600 m2,
b) pod zabudowę budynkiem usługowym lub drobnej wytwórczości 300 m2,

13) powierzchnia wydzielanej działki budowlanej nie powinna być większa niż 1700 m2,

14) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej powinna wynosić odpowiednio :
a) pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 20 m,
b) pod zabudowę budynkiem usługowym lub drobnej wytwórczości 15 m,

15) parametry określone w pkt 12 i 13 nie dotyczą działek wydzielanych pod poszerzenie istniejących działek budowlanych.

16) w przypadku gdy powierzchnia lub gabaryty działki podlegającej podziałowi uniemożliwiają wydzielenie działki o parametrach określonych w pkt 12 i 13, dopuszcza się odstępstwo od tych parametrów w granicach 20 %, nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek budowlanych, przy czym podział powinien obejmować całą działkę gruntu, przeznaczoną choćby w części pod zabudowę;

17) dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.


- działka o powierzchni 0,683 ha o oznaczeniu: R

1) przeznaczeniem tych terenów jest prowadzenie na nich działalności rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 );

2) obowiązuje zakaz budowy jakichkolwiek budynków i wiat, za wyjątkiem obiektów służących celom ochrony przyrody;

3) dopuszcza się budowę lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się budowę masztów i konstrukcji wieżowych dla potrzeb urządzeń telekomunikacyjnych;

5) dopuszcza się budowę ziemnych stawów rybnych i zbiorników retencyjnych, o ile nie wpłynie to negatywnie na bilans wód w zlewni rzeki Baryczy, przy czym priorytet w korzystaniu z zasobów wód powierzchniowych przysługuje istniejącym stawom stanowiącym przedmiot ochrony pod względem przyrodniczym i zabytkowym, na warunkach określonych w pozwoleniu wodno- prawnym, o którym mowa w dziale VI, rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

6) dopuszcza się zalesienie gruntów nieprzydatnych dla produkcji rolniczej, o ile nie koliduje to z ochroną krajobrazu kulturowego, ustaloną w niniejszym planie.


L O K A L I Z A C J A

- Duchowo, obok. Milicza,
- ok. 10 min. do Milicza
- ok. 50 min. do Wrocławia
- w okolicy: lasy, sady, jeziora, szkoły, sklepy spożywcze,
- samo centrum Paku Krajobrazowego Dolina Baryczy,
- w niedalekiej odległości Stawy Mielickie (największe stawy hodowlane w Europie),


P O W I E R Z C H N I A

- powierzchnia pod zabudowę jednorodzinną oraz usługi : 0,94 ha
- powierzchnia rolna : 0,684 ha


M E D I A

Uzbrojenie: prąd, woda i kanalizacja - w drodze,


A T U T Y

- zaciszne i spokojne miejsce, z dala od zgiełku miasta

Media

Prąd  W drodze

Okolica

Droga dojazdowa  Asfaltowa

Komunikacja  Autobus

Inne

Plan miejscowy  Plan zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie działki w planie lub studium  Budownictwo jednorodzinne szeregowe, Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Tereny usług

Ogrodzenie  Brak

Pozycja na mapie

object(WP_Post)#5959 (24) {
 ["ID"]=>
 int(2286)
 ["post_author"]=>
 string(2) "10"
 ["post_date"]=>
 string(19) "2020-07-19 13:50:48"
 ["post_date_gmt"]=>
 string(19) "2020-07-19 11:50:48"
 ["post_content"]=>
 string(0) ""
 ["post_title"]=>
 string(14) "Michał Zwierz"
 ["post_excerpt"]=>
 string(0) ""
 ["post_status"]=>
 string(7) "publish"
 ["comment_status"]=>
 string(6) "closed"
 ["ping_status"]=>
 string(6) "closed"
 ["post_password"]=>
 string(0) ""
 ["post_name"]=>
 string(13) "michal-zwierz"
 ["to_ping"]=>
 string(0) ""
 ["pinged"]=>
 string(0) ""
 ["post_modified"]=>
 string(19) "2020-07-19 13:50:48"
 ["post_modified_gmt"]=>
 string(19) "2020-07-19 11:50:48"
 ["post_content_filtered"]=>
 string(0) ""
 ["post_parent"]=>
 int(0)
 ["guid"]=>
 string(53) "https://www.browwar.pl/?post_type=browwar&p=2286"
 ["menu_order"]=>
 int(5)
 ["post_type"]=>
 string(7) "browwar"
 ["post_mime_type"]=>
 string(0) ""
 ["comment_count"]=>
 string(1) "0"
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
}

Agent nieruchomości

Michał Zwierz

Michał Zwierz

Agent Nieruchomości

Napisz do mnie

Szukasz nieruchomości?

Wypełnij poniższe pola, skontaktujemy się, gdy pojawi się oferta, która spełni Twoje wymagania

Chcesz sprzedać/wynająć nieruchomość?
– zgłoś swoją ofertę

Wypełnij poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą!